Puutarhablogi kaikille - pihaunelmia, kasvitietoa ja puutarhanhoitoa!

Karvahattu lentää läpi omenapuun

Omenapuun latvuksen pitäisi olla niin ilmava, että karvahatun voi heittää sen läpi – niin sanoo kansanviisaus. Nuorta omenapuuta on aikaisemmin leikattu tietämättä tarkemmin, mitä leikkaamisella tavoitellaan.

Puuta harvennetaan lyhentämällä pitkiksi ja korkealle kasvaneita oksia. Isot oksat katkaistaan kolmessa vaiheessa. Lopullisen leikkauskohdan ulkopuolelta oksaa sahataan ensiksi miltei puoleen väliin.

Oksa katkaistaan sahaamalla hieman alasahauksen yläpuolelta; alasahaus estää oksan ja kuoren repeämisen ja näin puuhun jätettävän osan vahingoittumisen.

Tynkä poistetaan kolmannella, huolellisella sahauksella.

Leikkaustyö etenee suunnitellusti: latvusta harvennetaan poistamalla sisään päin ja ristiin kasvavat  oksat. Pitkät oksat lyhennetään, jotta puun latvus pysyisi kohtuullisella korkeudella.

Kasvamaan jäävien oksien kärjestä versoo yleensä vain kolme ylintä silmua.  Tieto on hyödyllinen: kun oksa lyhennetään, sen päähän kasvaa muutama uusi verso, joista kärkisilmu kasvaa voimakkaimmin ja siksi sen kasvusuunta on merkityksellinen – jos oksa jätetään leikkamatta, uudet versot eli tulevat oksat kasvavat usein turhan korkealle.

Nuoren omenapuun kasvua on syytä ohjata leikkaamalla vuosittain. Karvahattu mielessä.

Riippajalavan leikkaaminen

Riippajalavalla, Ulmus glabra ’Pendula’, on kaunis kerroksittain riippuva kasvutapa. Puun oksisto on tiheä ja levästö runsas. Lehvästön varjoon jäävät oksat kuivuvat ja karsiutuvat.

Nuoren riippajalavan kasvua kannattaa ohjata leikkauksin, jotta oksien ja rungon haarautumiskohta voidaan pitää avoimena ja näin vältetään ristiinkasvavien ja hankaavien oksien muodostuminen.

Nuorta riippajalavaa on leikattu vuosittain keväällä ja loppukesällä on maahan asti kasvaneita versoja lyhennetty. Nyt puun juurella on puolimetrinen lumikinos ja hyvä hankikanto.

Riippajalavasta on poistettu muutama oksa kokonaan, versoja on harvennettu ja lyhennetty. Versoon jätetään viimeiseksi ylöspäin suuntautuva silmu (katso riippapihlajan leikkaaminen).

Riippapihlajan leikkaaminen

Kotipihlajan runkoon on vartettu oksia, jotka ovat kasvultaan rentoja ja näin on syntynyt varsin suosittu pihapuu –  riippapihlaja. Ilman puun rakennetta ohjaavia leikkauksia puu ei kasva kauniin varjomaiseksi vaan siitä kehittyy omituinen roikko.

Kuvassa olevan riippapihlajan koristeellisuus on vielä saavutettavissa; parempi on kuitenkin leikata nuoria riippapihlajia vuosittain, jolloin leikkaukset eivät rasita puita turhaan.

Puusta poistetaan oksien alapuolelta suoraan alaspäin haarautuvat oksat, samoin hankaavat ja toisen oksan kanssa ristiin kasvavat ja kuivuneet oksat.

Kasvavia oksia lyhennetään niin, että versoon jää viimeiseksi mieluiten ylöspäin tai sivulle suuntautuva silmu.

Riippapihlaja on valmiina uuteen kevääseen. Voimakas leikkaus lisää versojen kasvua ja niitä onkin harvennettava ja lyhennettävä joko loppukesästä tai seuraavana keväänä.

Perheomenapuun leikkaaminen

Omenapuun runkoon on vartettu kolmea eri lajiketta olevaa oksaa. Lajikkeiden kasvun voimakkuudessa on eroja.

Kuvassa vasemmanpuoleisen lajikkeen perusoksa on selvästi toisia paksumpi – ilman rakennetta ohjaavaa leikkausta hillittykasvuisemmille lajikkeille ei riitä kasvutilaa ja ne heikkenevät edelleen.

Oksien liitoskohdan rakenne on muodostumassa huonoksi.

 

Oksankaulus, joka on selvästi rungon puolella näkyvä paksunnos, sisältää puun omat haavan parantamiseen tarvittavat mekanismit. 

Oikea leikkauskohta on juuri oksankauluksen ulkopuolelta niin, että kaulus jää puuhun, mutta poistettavasta oksasta ei jää tynkää puuhun.

Kuvassa näkyy myös kuoriharjanne, joka on oksan ja rungon liittymiskohta.

Tarkempi kuvaus artikkelissa Puiden hoito- ’Tiedä, mitä olet tekemässä’.

Nuori perheomenapuu on leikattu niin, että voimakkainta perusoksaa on typistetty ja harvennettu eniten.

Rakenneleikkauksen tavoite on turvata kaikille kolmelle lajikkeelle tasapuolisesti kasvutilaa.

Koko puun kasvua ohjataan siten, että oksaliittymät ovat avoimia ja puun muoto sopusuhtainen ja ilmava.